Get Adobe Flash player

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1481) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j Dz. U. z 2018 r. ze zm. w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Więcej…

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) można składać od 1 lipca drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia będzie możliwe składanie wniosków w wersji papierowej.

Więcej…

 

Wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Więcej…

 

Składanie wniosków o świadczenie "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina o możliwości złożenia wniosku o świadczenie „Dobry Start”. Wnioski w formie elektronicznej można składać począwszy od 1 lipca natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia.

Więcej…

 

Skaładanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 września 2016r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017.

Więcej…

 

Uwaga rodzice wychowujący dzieci w wieku do 18 roku życia. Informacja dotycząca realizacji programu ,,Rodzina 500 plus”

Gmina Wąsewo informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+”. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Wąsewo jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie.

Więcej…

 

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - świadczenie rodzicielskie

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono  nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Więcej…

 

Informacja GOPS - składanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że osoby posiadające prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej  lub zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się taka szkoła, są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie lub wypełnić oświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko.

Więcej…

 

Składnaie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2015r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres 2015/2016.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY