Get Adobe Flash player

Doradca zawodowy i psycholog zaktywizowali uczestników projektu systemowego „Aktywne Wąsewo”

W okresie od 23.06.2014r. do 03.07.2014r. odbyły się warsztaty z psychologiem oraz z doradcą zawodowym dla uczestników/czek projektu systemowego „Aktywne Wąsewo”.

Warsztaty składały się z zajęć grupowych w wymiarze po 12 godzin z psychologiem i doradcą zawodowym oraz indywidualnych w wymiarze 10 godz. (po 1 godz. dla uczestnika/czki projektu z doradcą zawodowym i psychologiem).

Warsztaty grupowe z zakresy wsparcia psychologicznego obejmowały takie tematy jak: zdobycie umiejętności zachowań asertywnych i twórczego myślenia, zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zbudowania własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, indywidualne sesje psychologiczne ukierunkowane były na skuteczną komunikację, asertywne zachowania. Dzięki warsztatom uczestnicy/czki projektu dowiedzieli się jak postępować w sytuacjach problemowych, zdobyli wiedzę nt. instytucji, do których się można zwrócić gdy sami nie potrafimy sobie pomóc oraz poznali swoją hierarchię wartości, rozmawiali o swoich osobistych sytuacjach życiowych i możliwościach pokonywania własnych problemów i swojej rodziny. Na zajęciach z doradcą zawodowym uczestnicy/czki projektu zdobyli wiedzę nt. lokalnego rynku pracy, poznali swoje umiejętności zawodowe, tajniki dobrej autoprezentacji na rozmowie w sprawie pracy, zdiagnozowali bariery utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, nauczyli się sporządzać CV i list motywacyjny, a także zaplanowali swoje indywidualne kariery edukacyjno-zawodowe, odkryli swoje preferencje zawodowe.

Na warsztatach panowała bardzo otwarta i miła atmosfera, uczestnicy/czki wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami życiowymi. Po zakończeniu zajęć uczestnicy/czki projektu wypełnili ankiety oceniające warsztaty. Zostały sporządzone listy obecności oraz dokumentacja zdjęciowa.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY