Get Adobe Flash player

Informacja GOPS - składanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że osoby posiadające prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej  lub zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się taka szkoła, są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie lub wypełnić oświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko.

Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki należy przedłożyć w terminie do  20 września 2015r.

Druki oświadczeń dostępne są w siedzibie GOPS-u!

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY