Get Adobe Flash player

Skaładanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 września 2016r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017.

W celu zachowania ciągłości wypłacanych świadczeń, wniosek na nowy okres zasiłkowy należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2016r.

Podstawą ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres jest dochodu rodziny osiągnięty w 2015r.(z uwzględnieniem późniejszych zmian w sytuacji dochodowej). Druki wniosków oraz oświadczeń dostępne są   w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie przypomina się, że osoby pobierające dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimanzjalnej lub zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia lub dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji nauki, które należy przedłożyć do 20 września 2016r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY