Get Adobe Flash player

Składanie wniosków o świadczenie "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina o możliwości złożenia wniosku o świadczenie „Dobry Start”. Wnioski w formie elektronicznej można składać począwszy od 1 lipca natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY