Get Adobe Flash player

Składnaie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2015r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres 2015/2016.

W celu zachowania ciągłości wypłacanych świadczeń, wniosek na nowy okres zasiłkowy należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2015r.

Podstawą ustalenia prawa do w/w świadczeń jest udokumentowanie dochodu rodziny za 2014r. w formie zaświadczeń lub oświadczeń udostępnianych przez Ośrodek razem z drukami wniosków.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY