Get Adobe Flash player

Uwaga rodzice wychowujący dzieci w wieku do 18 roku życia. Informacja dotycząca realizacji programu ,,Rodzina 500 plus”

Gmina Wąsewo informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+”. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Wąsewo jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie.

Wnioski można składać począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r. W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyda decyzję i wypłaci pieniądze w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016r. świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie można składać również w formie elektronicznej, między innymi poprzez portal Emp@tia – prowadzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem usługi PUE ZUS, przez platformę teleinformatyczną ePUAP oraz w wybranych bankach świadczących usługi drogą elektroniczną.

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. (podstawą ustalania prawa do świadczenia są dochody za 2014r. z uwzględnieniem dochodów utraconych lub uzyskanych w dniu złożenia wniosku)

Druki wniosków oraz załączniki dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (29) 645-80-00 w. 31

 

Do pobrania:

- wniosek

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY