Get Adobe Flash player

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) można składać od 1 lipca drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia będzie możliwe składanie wniosków w wersji papierowej. Od 1 lipca 2019 r świadczenie 500+ nie jest uzależnione od dochodów i przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.  Wnioski w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY