Get Adobe Flash player

Urzędy Przyszłości

Gmina Wąsewo jako jeden z partnerów uczestniczy w projekcie pt. „Urzędy Przyszłości” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V  Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Lider projektu:

Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Olsztyn.

Partnerzy projektu:

- Gmina Wąsewo,

- Gminą Ostrów Mazowiecka,

- Gminą Andrzejewo,

- Gminą Zaręby Kościelne,

- Gmina Szulborze.

Okres realizacji:

od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Projekt ma na celu:

- zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez 5 gmin wiejskich z powiatu ostrowskiego,

- poprawa funkcjonowania urzędów poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji i w wybranych aspektach jej funkcjonowania,

- wzmacnianie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,

- podniesienie kompetencji pracowników pięciu jednostek samorządu terytorialnego w ramach studiów  podyplomowych, szkoleń z obsługi komputera oraz szkoleń dedykowanych.

Szanowni Państwo

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy Urzędu Gminy Wąsewo oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania Państwa potrzeb i oczekiwań, proszę o wypełnienie Ankiety badania satysfakcji klienta z poziomu świadczonych usług.

Państwa sugestie i spostrzeżenia przyczynią się do podwyższania standardu usług świadczonych przez nasz Urząd.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Link do ankiety:

http://ankieta.urzprzyszl.kai-info.eu/index.php/survey/index/sid/144633

strona projektu: www.urzedyprzyszlosci.eu

Sekretarz Gminy

Barbara Trojanowska

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY