Get Adobe Flash player

Badania słownictwa ludowego

Szanowni mieszkańcy w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie oraz Towarzystwa  Kultury  Języka, w którym działa Pani prof. dr hab. Barbara Falińska – Honorowy Obywatel Gminy Wąsewo, zwracam się z serdeczną prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza uproszczonego do badań gwaroznawczych.

Towarzystwo Kultury Języka prowadzi badania gwaroznawcze, mające na celu gromadzenie tekstów i słów używanych w języku ludowym oraz ocalanie resztek dawnej kultury regionalnej.

Zaleca się, aby przeprowadzić wywiad i wypełnić kwestionariusz z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy jeszcze posługują się mową gwarową w nazwach, zwrotach, przysłowiach, konstrukcjach składniowych, w wymowie i odmianie.

Pozyskany materiał do badań słownictwa ludowego posłuży lepszemu poznawaniu historii i przekazywaniu ich kolejnym pokoleniom.

Wypełnione kwestionariusze należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie przy ul. Zastawskiej 13.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY