Get Adobe Flash player

Historia Gminy Wąsewo zamknięta w kadrze

Konkurs starej fotografii "Historia Gminy Wąsewo zamknięta w kadrze " dla posiadaczy starych fotografii, na których uwiecznione zostały ważne miejsca bądź wydarzenia z przeszłości gminy organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąsewie.

Celem konkursu jest pozyskanie materiału fotograficznego i ukazanie historii gminy Wąsewo uwiecznionej na fotografiach, dokumentujących ważne miejsca lub wydarzenia znaczące dla mieszkańców gminy i poszczególnych miejscowości, z początku XX wieku, okresu międzywojennego, II wojny światowej oraz okresu do 1950 roku.

Odbiorcami konkursu mogą być  partnerstwa dzieci, młodzieży z osobą dorosłą, seniorem.

Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa fotografii w bibliotece.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie poprzez dostarczenie fotografii celem ich skopiowania. W związku z tym, że prosimy o materiały historyczne, mające dla posiadaczy duże znaczenie pragniemy wykorzystać je w konkursie w formie kopii, by nie uległy zniszczeniu lub zagubieniu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace są zgłaszane osobiście lub drogą pocztową na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewie z dopiskiem „Historia Gminy Wąsewo zamknięta w kadrze” do dnia 03 listopada 2017 r.

Konkurs dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Przystanek KULTURA”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Do pobrania:

- regulamin konkursuPolish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY