Get Adobe Flash player

II Gminny Rajd Rowerowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie i Gmina Wąsewo zapraszają na Rajd Rowerowy wszystkich sympatyków książek i dwóch kółek. Rajd odbędzie się 8 czerwca br. (sobota) – rejestracja uczestników od godz. 13.00 do 13.20  – na placu przy Urzędzie Gminy Wąsewo.

Jego celem jest integracja mieszkańców gminy Wąsewo, gminy Goworowo i gminy Czerwin, ale też promocja czytelnictwa, biblioteki i zdrowego stylu życia. Do udziału w rajdzie zaproszeni są miłośnicy książek i rowerów, aby wspólnie poznać okolicę oraz spędzić miło czas w gronie osób o podobnych pasjach.

Trasa: Wąsewo, ul. Zastawska 13 - Mokrylas – Rososz – Suchcice (włączenie się Rajdu Rowerowego z Gminy Czerwin i Rajdu Rowerowego z Gminy Goworowo) – Chruśnice – Czerwin Pl. Wolności (szereg atrakcji dla uczestników Rajdu Rowerowego), Gocły – Bartosy – Wąsewo.

Obowiązują wcześniejsze zapisy! Aby zgłosić swój udział w rajdzie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Biblioteki najpóźniej do 5 czerwca br. Złożenie Karty zgłoszenia do udziału w rajdzie, jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatorów rajdu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w tym do celów ubezpieczeniowych oraz umieszczenia na stronie internetowej organizatorów i współorganizatorów zdjęć z rajdu.

Szczegóły w regulaminie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.wasewo.pl/biblioteka oraz w Bibliotece.

 

Do pobrania:

- karta zgłoszenia

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY