Get Adobe Flash player

Podziękowania - Orszak Trzech Króli 2017

PODZIĘKOWANIA

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Wąsewie przeżywaliśmy pod hasłem „DOBRO  I POKÓJ".
W imieniu jego inicjatorów: Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi "SĄSIAD", Jadwigi Farat i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie Marty Wójcik, organizatorów:  Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt - Świtanki, Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo,  Stowarzyszenia - Ziemia Wąsewska, Klubu Sportowego WĄSEWO, Stowarzyszenia „Łączmy Pokolenia”, Ochotniczych Straży Pożarnych pragniemy podziękować naszym partnerom - współorganizatorom: Urzędowi Gminy Wąsewo,  Parafii  Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wąsewie,  szkołom z Wąsewa, Rząśnika Włościańskiego, Brudek Starych i Trynos-Osiedle, służbom porządkowym: Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Wąsewo oraz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej za czynne włączenie się w organizację Orszaku Trzech Króli w Wąsewie.

Dziękujemy Ks. Leszkowi Rukatowi Proboszczowi tut. Parafii oraz ks. Rafałowi Figiel wikariuszowi za życzliwość, wsparcie;  Wójtowi Gminy Wąsewo, Panu Rafałowi Kowalczyk, za wszelką pomoc, współpracę, obecność.
Za objęcie naszego wydarzenia Honorowym Patronatem przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego – dziękujemy.

Za medialne wsparcie dziękujemy:
Radiu NADZIEJA,
Tygodnikowi OSTROŁĘCKIEMU.

Za wsparcie finansowe, przedmiotowe lub organizacyjne dziękujemy instytucjom i osobom, dzięki którym tegoroczna 1. edycja Orszaku miała tak piękną oprawę:
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi "SĄSIAD",

Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt - Świtanki,

Stowarzyszeniu Przyszłość w Gminie Wąsewo,

Stowarzyszeniu - Ziemia Wąsewska,

Klubowi Sportowemu WĄSEWO,

Stowarzyszeniu „Łączmy Pokolenia”,

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Wąsewo,

Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie,

Urzędowi Gminy Wąsewo,

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wąsewie,

Szkołom z Wąsewa, Rząśnika Włościańskiego, Brudek Starych i Trynos-Osiedle,

Gminnej Spółdzielni „GS” w Wąsewie za pieczywo do poczęstunku,

Andrzejowi Zdziarskiemu, Ryszardowi Samoraj i Tadeuszowi Kalata za przewóz bryczkami królów na trasie Orszaku ulicami Wąsewa.

Robertowi Krystosik za filmowanie całej uroczystości,

Kwiaciarni Kwiatki z Chatki za wypożyczenie dekoracji.

Bardzo Państwu  DZIEKUJEMY!

Paniom, Panom i ich rodzinom dziękujemy za przygotowanie strojów i zrobienie rekwizytów do poszczególnych scen. Szczególnie Pani Barbarze Krupińskiej za uszycie peleryn orszakowych oraz Pani Barbarze Kuczyńskiej  Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji w Goworowie za użyczenie strojów dla królów i heroda oraz pomocy przy cateringu. Dziękujemy również wszystkim Paniom, które upiekły pyszne ciasta.

Dziękujemy wszystkim aktorom, statystom, chórkom, którzy przygotowali poszczególne Mansjony – Inscenizacje scen przedstawionych w Orszaku Trzech Króli. Głownie aktorom, którzy wcielili się w rolę Trzech Króli: Kacpra – Januszowi  Kowalczyka, Melchiora – Romana Malickiego oraz Baltazara – Krzysztofa Gałązkę.

Dziękujemy Chórowi Parafialnemu GLORIA pod kierownictwem Pawła Czartoryskiego za przygotowanie repertuaru wspólnego kolędowania.

Paniom i Panom wolontariuszom,  którzy kwestowali pod hasłem „POKOLORUJ NASZ ORSZAK”. Podczas zbiórki publicznej nr 2017/2/OR zostało zebranych 1.202,- zł., które zostały wpłacone na konto Fundacji Orszak Trzech Króli z  przeznaczeniem na kolejny Orszak w 2018 roku.

Uczestnikom Orszaku: tym najmłodszym jak i tym najstarszym - wszystkim!!! DZIĘKUJEMY.

Udało się! Przygotowania rozpoczęły się już w październiku 2016 r. - warto było.

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom pierwszego Wąsewskiego Orszaku Trzech Króli, którzy nie przestraszyli się mrozu i byli razem z nami odbywając podróż do Szopki.! Chwaląc Pana zanieśliśmy dobrą nowinę światu. Bóg jest dla wszystkich. To nasze wspólne świadectwo wiary i okazja do odkrycia w sobie ducha misyjnego Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha.

Marta Wójcik
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY