Get Adobe Flash player

Podziękowania - Orszak Trzech Króli 2019

06 stycznia br. ulicami Wąsewa przeszedł III Orszak Trzech Króli 2019! To jeden z 751 takich orszaków w Polsce. Tegoroczne hasło brzmiało: „ODNOWI OBLICZE ZIEMI !”

Dziękujemy wszystkim Organizatorom za zaangażowanie i serca pełne wiary, że wszystko się powiedzie! Dziękujemy uczestnikom: dzieciom w koronach, rodzicom ze śpiewnikami w dłoni, każdemu z uśmiechem na twarzy, kroczącemu, by oddać pokłon Jezusowi!
Cieszymy się, że ta wspaniała inicjatywa powrotu do radosnego, bogatego w tradycje świętowania Objawienia Pańskiego, połączyła mieszkańców naszej gminy oraz gmin sąsiednich.
W imieniu inicjatorów Orszaku: Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie Marty Wójcik i Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi "SĄSIAD" Jadwigi Farat, organizatorów: Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt - Świtanki, Stowarzyszenia - Ziemia Wąsewska, pragniemy podziękować naszym partnerom - współorganizatorom: Urzędowi Gminy Wąsewo, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wąsewie, szkołom z Wąsewa, Rząśnika Włościańskiego, Brudek Starych i Trynos-Osiedle, służbom porządkowym: Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Wąsewo za czynne włączenie się w organizację III Orszaku Trzech Króli w Wąsewie.
Dziękujemy Ks. Leszkowi Rukatowi Proboszczowi tut. Parafii oraz ks. Arturowi Ryszewskiemu wikariuszowi za życzliwość, wsparcie; Wójtowi Gminy Wąsewo, Panu Rafałowi Kowalczyk, za wszelką pomoc, współpracę, obecność.
Za wsparcie finansowe, przedmiotowe lub organizacyjne dziękujemy instytucjom i osobom, dzięki którym tegoroczna Orszaku miała tak piękną oprawę:
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi "SĄSIAD",
Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt - Świtanki,
Stowarzyszeniu Przyszłość w Gminie Wąsewo, 
Stowarzyszeniu - Ziemia Wąsewska,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie,
Urzędowi Gminy Wąsewo,
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wąsewie,
Szkołom z Wąsewa, Rząśnika Włościańskiego, Brudek Starych i Trynos-Osiedle,
Gminnej Spółdzielni „GS” w Wąsewie za słodki poczęstunek,
Bufetowi „RELAX” za kanapeczki i serwis kawowy,
Darii Galant za udział sympatycznych Alpak „Pierniczka” i „Aniołka”,
Wojciechowi Pawłowskiemu, Kamilowi Bartczak i Robertowi Krystosik za dokumentowanie całej uroczystości,
Kwiaciarni Kwiatki z Chatki za wykonanie dekoracji w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie,
Firmie SLC Sound & LIGHT CREW za nagłośnienie koncertu Gosi Andrzejewicz,
firmie "CEL TRANS" za użyczenie naczep, służących za sceny.
Bardzo Państwu DZIĘKUJEMY!
Paniom, Panom i ich rodzinom dziękujemy za przygotowanie strojów i zrobienie rekwizytów do poszczególnych scen. Szczególnie dziękujemy naszym lokalnym transportowcom za użyczenie naczep służących jako sceny. Składamy również gorące podziękowania Pani Barbarze Krupińskiej za uszycie peleryn orszakowych. Jak również dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Sportu Kultury i Rekreacji w Goworowie za użyczenie strojów dla królów i heroda. Dziękujemy wszystkim aktorom, statystom, wolontariuszom, którzy przygotowali poszczególne Mansjony – Inscenizacje scen przedstawionych w III Orszaku Trzech Króli. Głównie aktorom, którzy wcielili się w rolę Trzech Króli: Kacpra – Krzysztof Gałązka, Melchiora – Tadeusz Łoniewski oraz Baltazara – Hubert Gocłowski. Dziękujemy szczególnie aktorom grającym Św.Rodzinę - Józef - Łukasz Świercz, Maryja - Katarzyna Świercz.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Marta Wójcik

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY