Get Adobe Flash player

Gminna Spółka Wodna "WĄSEWO"

Wymiana uszkodzonych przepustów na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Wąsewo

„Wymiana uszkodzonych przepustów na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Wąsewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12. 312,00 zł.”

 

Wymiana istniejących przepustów na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Wąsewo

„Wymiana istniejących przepustów na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Wąsewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 36. 782,00 zł.”

 

Gruntowa konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej

„Gruntowa konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej, zapewniających ochronę na terenach zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.000,00 zł.”

 

Inwestycja dofinansowana przez WFOŚiGW

„Gruntowa konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej zapewniających ochronę na terenach zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.”

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY