Get Adobe Flash player

Konferencja z prawnikiem na temat: Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza w dniu 31.01.2017r. o godz. 11:30 na konferencję z prawnikiem na temat „Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?” dedykowaną właścicielom gospodarstw rolnych, którzy w najbliższym czasie zamierzają przekazać gospodarstwo rolne dzieciom.

Więcej…

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uprzejmie informuję, że w dniach 1- 28 lutego 2017r. oraz 1 - 31 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej…

 

Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

W ślad wcześniejszych pism dotyczących wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) ponownie przypomina, iż m.in. zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091)

Więcej…

 

Szkolenie - Wymogi dla gospodarstw położonych na terenach OSN

W związku z kontrolami gospodarstw rolnych położonych na terenach OSN (obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego) w dniu 4 listopada  (piątek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie przeznaczone zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości Brzezienko oraz osób posiadających grunty w obrębie geodezyjnym wsi: Stare Brzezienko, Nowe Brzezienko.

Więcej…

 

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

ARiMR informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej.

Więcej…

 

Szkolenie - PROW 2014-2020

Dnia  7 października o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie.

Więcej…

 

Komunikat dla rolników - posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:

Więcej…

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i na temat Afrykańskiego pomoru świń  proszę k kontakt: telefon 608 488 601 z Grzegorzem Nadratowskim. Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października o godzinie 11.00  w ODR Ostrów Mazowiecka

 

Informacje dla rolników

Rząd wydał rozporządzenie ws. pomocy za zmniejszenie produkcji mleka

Pomoc ma być wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego (tzw. okresu referencyjnego).

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY