Get Adobe Flash player

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i na temat Afrykańskiego pomoru świń  proszę k kontakt: telefon 608 488 601 z Grzegorzem Nadratowskim. Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października o godzinie 11.00  w ODR Ostrów Mazowiecka

 

Informacje dla rolników

Rząd wydał rozporządzenie ws. pomocy za zmniejszenie produkcji mleka

Pomoc ma być wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego (tzw. okresu referencyjnego).

Więcej…

 

Utilizacja padłych zwierząt

Utylizacja padłych zwierząt - informacja

 

Posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Dnia 19.08.2016r. odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF). Gmina Wąsewo jest w strefie ochronnej, co oznacza obszar ochronny zagrożony wystąpiniem ASF. W tej strefie należy zastosować zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn 6.05.2015 oraz Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dn 12.08.2016r. (w załączeniu).

Rafał Kowalczyk

Wójt Gm. Wąsewo

 

Straty w uprawach rolnych lub środkach trwałych - składanie wniosków o oszacowanie szkód

W związku z wystąpieniem w dniu 26 czerwca 2016 r. na części terenu gminy Wąsewo silnej nawałnicy, zwracam się do rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych lub środkach trwałych o składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy Wąsewo w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Więcej…

 

Ujemne skutki przezimowania zbóż ozimych

W związku z dochodzącymi sygnałami o wystąpieniu strat w zbożach ozimych spowodowanych wymarznięciem roślin, Wójt Gminy Wąsewo informuje,  że rolnicy którzy stwierdzili w swoich uprawach wystąpienie tego zjawiska, proszeni są o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy Wąsewo. Przy zgłoszeniu należy podać numer działki oraz powierzchnię uprawy.

 

Szkolenie dla rolników - płatności bezpośrednie na rok 2016

Biuro Powiatowe Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej serdecznie zaprasza na szkolenie dla rolników z zakresu "Zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016", które odbędzie się w dniu 22.03.2016r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie.

 

Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…

 

Rozpoczęcie pierwszej tury przyjmowania wniosków na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wąsewo przypomina o rozpoczęciu pierwszej tury przyjmowania wniosków na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY