Get Adobe Flash player

II tura naboru wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2017r.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy pokój nr 11. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwrot części podatku akcyzowego przysługuje do wysokości limitu rocznego, który wynosi:  86 litrów  x  ilość ha użytków rolnych  x  1,00 zł. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacone będą  do 31 października 2017 r. na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Zapraszam do składania wniosków.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY