Get Adobe Flash player

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018r.

Ruszyła pierwsza tura naboru wniosków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2018r. wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych. Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 gr.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie: 01.08.2017r. - 31.01.2018r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Wąsewo w godzinach pracy - pokój nr 11 lub pod numerem telefonu /29/6458000 wew.29. Wniosek można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 11 lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

 

Wójt Gminy Wąsewo

/-/  Rafał Kowalczyk

Do pobrania:

- wniosek

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY