Get Adobe Flash player

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2019 r.

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że w dniu dzisiejszym 24.07.2019 r. w serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Wąsewo zagrożenia suszą w następujących uprawach rolniczych: zboża jare, kukurydza na ziarno i zielonkę, rośliny strączkowe oraz łąk i pastwisk.

Raport daje podstawy do składania wniosków o dokonanie szacowania szkód ww. uprawach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 13, lub na stronie internetowej www.wasewo.pl.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 05.08.2019 r., tak aby umożliwić komisji szacowanie straty jeszcze przed zbiorem uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 13 lub pod nr telefonu 29 645 80 00 w. 26 i 36.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada / paszporty.

Do pobrania:

- wniosek o oszacowanie szkód

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY