Get Adobe Flash player

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że zostanie powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Terenowa Komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (deszcz nawalny, piorun, huragan), które miały miejsce na terenie gminy Wąsewo w dniach 06,07,25 czerwca 2013r.

Osoby, u których ww. zjawiska wyrządziły szkody w uprawach rolnych, budynkach lub zwierzętach mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy niezwłocznie, ale nie później niż do 15 lipca br.. Złożone wnioski będą podstawą dla komisji do przeprowadzenia szacowania strat w danym gospodarstwie (druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, oraz do pobrania ze strony internetowej www.wasewo.pl).

Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Gminy - Elżbieta Wardaszko tel. 29 645 80 00 w. 26.

Do pobrania:

- wniosek o oszacowanie szkód

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY