Get Adobe Flash player

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres 1.02.2020-31.07.2020

Wójt Gminy Wąsewo przypomina, że w dniach 3 - 31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), lub w Urzędzie Gminy pok. nr 3 i 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Do pobrania:

- formularz wniosku

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY