Get Adobe Flash player

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Wójt Gminy informuje o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. By uzyskać środki należy w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Rolnik, który chce skorzystać z dodatkowego zwrotu przysługującego na hodowane bydło powinien pobrać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowne zaświadczenie, które wydawane są bezpłatnie i złożyć z wnioskiem na zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

- 1 - 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Do pobrania:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- klauzula RODO

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY