Get Adobe Flash player

Zwrot podatku akcyzowego za okres 1 luty 2021r. - 31 lipiec 2021r.

Wójt Gminy informuje o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. By uzyskać środki należy w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Rolnik, który chce skorzystać z dodatkowego zwrotu przysługującego na hodowane bydło powinien pobrać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowne zaświadczenie, które wydawane są bezpłatnie i złożyć z wnioskiem na zwrot podatku akcyzowego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), lub w Urzędzie Gminy Wąsewo.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY