Get Adobe Flash player

EDUKACJA

Na terenie Gminy Wąsewo funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych ogółem zatrudnia 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym. Do szkoły uczęszcza 69 uczniów oraz 13 uczniów w oddziale przedszkolnym.

2.  Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim – zatrudnia 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym, do szkoły uczęszcza 68 uczniów  oraz 13 uczniów w oddziale przedszkolnym. Przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny do, którego uczęszcza 13 dzieci w wieku 3-4 lata.

3. Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie, zatrudniający ogółem 22 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 4 w niepełnym.  W skład zespołu wchodzą:

a) Publiczne Gimnazjum w Wąsewie, do którego uczęszcza 121uczniów

b) Szkoła Podstawowa w Wąsewie, do której uczęszcza 114 uczniów

c) Gminne Przedszkole w Wąsewie, do którego uczęszcza 54 dzieci

Na terenie Gminy Wąsewo funkcjonują dwie niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyszłość w Gminie Wąsewo” są to szkoła podstawowa i punkt przedszkolny.

We wszystkich placówkach oświatowych pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szkoły wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przy wszystkich szkołach funkcjonują place zabaw wybudowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY