Get Adobe Flash player

Ochotnicza Straż Pożarna

Image

Remiza OSP Wąsewo

Ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
OSP jest jednostką umundurowaną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami np. zakładami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie. Szczegółowe zadania i organizację OSP określa statut jednostek.

Na terenie Gminy Wąsewo funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 7 typu "S" i 6 typu "M".

- OSP Bartosy - "M"

- OSP Brudki Stare - "S"

- OSP Brzezienko - "S"

- OSP Czesin - "M"

- OSP Dalekie - "M"

- OSP Grądy - "S"

- OSP Mokrylas - "M"

- OSP Przyborowie - "S"

- OSP Rząśnik Włościański - "S"

- OSP Wąsewo - "S" www.wasewo.osp.org.pl - serwis internetowy

- OSP Wysocze - "S"

- OSP Zastawie - "M"

- OSP Zgorzałowo - "M"

 

Co rok organizowane są Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie

Prezes – Rafał Kowalczyk

Wiceprezes – Kazimierz Podolak

Wiceprezes – Stanisław Kowalczyk

Komendant gminny – Adam Kośnik

Sekretarz – Krzysztof Gałązka

Skarbnik – Teresa Szatanek

Członek prezydium – Wacław Sobotka

Członek zarządu – Adam Gordziejczyk

Członek zarządu –Paweł Wójcik

Członek zarządu – Marek Jachna

Członek zarządu – Henryk Jagiełło

Członek zarządu – Janusz Cichowski

Członek zarządu – Tadeusz Walczak

Członek zarządu – Wiesław Szczesny

Członek zarządu – Konrad Zalewski

Członek zarządu – Piotr Pazik

Członek zarządu – Zbigniew Pazik

Członek zarządu – Henryk Truszkowski

Członek zarządu – Paweł Karczmarczyk

 

Samochody pożarnicze w naszej Gminie:

 

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 3/16 należący do OSP Wąsewo

SCANIA P360 - WISS Bielsko - Biała

silnik w układzie R5 360KM, napęd 4x4 uterenowiony, EURO 6

rok produkcji: 2016

zakupiony w 2016 roku ze środków RPO WM, Marszałka Województwa Mazowieckiego, WFOSiGW w Warszawie, Komendanta Głównego PSP, Gminy Wąsewo i OSP Wąsewo.

 

 

Mercedes 1626AF 260KM poj. zbiornika wody 5000l. należący do OSP Wąsewo
Magirus należący do OSP Przyborowie
Mercedes 1017AF 170KM poj. zbiornika wody 2500l należący do OSP Brzezienko
Star należący do OSP Wysocze
Mercedes 1019AF 190KM poj. zbiornika wody 2500l należący do OSP Brudki Stare
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY