Get Adobe Flash player

Herb:

Herbem gminy Wąsewo jest tarcza dwudzielna.

 

Herb

 


W polu górnym - złotym - Najświętsza Maryja Panna w błękitno - czerwonej szacie z Dzieciątkiem (z prawej strony) trzymającym jabłko królewskie ( tzw. Świat) oraz berłem zwieńczonym lilią, trzymanym w lewej ręce, otoczona dwiema srebrnymi liliami. W polu dolnym błękitnym - złoty pług.
Postać Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem nawiązuje do cudownego obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej znajdującym się w kościele parafialnym - szczególnej patronki tej ziemi.
Lilie - symbol NMP - w heraldyce symbolizują czystość, niewinność i królewskość.
Pług - symbolizuje tradycje rolnicze gminy, ponadto płodność, urodzaj i obfitość, a także orkę, trud, znój i władzę człowieka nad przyrodą.

 

 

Flaga:

 

Flaga

 

Flaga jest trójstrefowa, składa się z trzech równoległych pasów w układzie poziomym.
Barwy błękitną, czerwoną i żółtą przeniesiono z herbu.
Środkowy pas, czerwony jest o połowę węższy od pozostałych. Proporcje flagi wynoszą 5:8.
Prace nad ustanowieniem herbu i flagi gminy Wąsewo trwały długo. Jednak dopiero obecni radni postanowili zrealizować ten pomysł. Aby gmina mogła szczycić się własnym herbem i flagą, zwrócono sie o pomoc w  ich zaprojektowaniu do Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Specjaliści po zapoznaniu się z historią, tradycją i teraźniejszością gminy zaoferowali wiele ciekawych propozycji. W pierwszej wersji w herbie miały znajdować się złote kłosy zamiast pługa. Występują one jednak bardzo często w herbach innych gmin. Ze względu na postać NMP prezes Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej Andrzej Kulikowski zaproponował, aby w herbie Wąsewa znalazł się "stylizowany staroświecki pług koleśny".
Radni z entuzjazmem przyjęli tę propozycję, ponieważ uznali pług za oryginalny motyw, który do tej pory nie występował w herbach polskich gmin.
Druga zasadnicza zmiana dotyczyła postaci NMP z Dzieciątkiem. Zgodnie z zasadami heraldyki, w herbie nie można było przedstawić wizerunku cudownego obrazu z wąsewskiego kościoła.
NMP z Dzieciątkiem to postać symboliczna, czyli umowna, podobnie jak figura z talii kart. W herbie NMP występuje z nieodłącznym jej atrybutem - berłem zwieńczonym lilią, na kościelnym obrazie widnieje bez berła. Wszystkie propozycje powstałe w Centrum Heraldyki Polskiej przedstawiano na sesjach gminy i poddawano dyskusji. Wybór poszczególnych elementów herbu należał do radnych.
Ostatecznie w dniu 14 czerwca 1998 r. zatwierdzono uchwałę o ustanowieniu herbu i i flagi gminy Wąsewo. Ogłoszono to również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Twórcy herbu
przenieśli na gminę Wąsewo "autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do korzystania z utworu i rozporządzania nim w sposób nieograniczony".
Gmina Wąsewo ma jeden z najbardziej oryginalnych, a zarazem najpiękniejszych herbów.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY