Get Adobe Flash player

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Skorowidz do arkuszy

 

 

Legenda do planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - część opisowa

Arkusze są rozmiaru od 100KB do 6MB

 

1. Arkusz 1 [657KB] 21. Arkusz 21 [2,6MB]
41. Arkusz 41 61. Arkusz 61
2. Arkusz 2 [2,4MB] 22. Arkusz 22 [5MB] 42. Arkusz 42
62. Arkusz 62
3. Arkusz 3 [1,6MB]
23. Arkusz 23 [5,9MB]
43. Arkusz 43
63. Arkusz 63
4. Arkusz 4 [625KB] 24. Arkusz 24 [5,5MB]
44. Arkusz 44
64. Arkusz 64
5. Arkusz 5 [257KB] 25. Arkusz 25 [1,8MB]
45. Arkusz 45
65. Arkusz 65
6. Arkusz 6 [315KB] 26. Arkusz 26 [276KB]
46. Arkusz 46
66. Arkusz 66
7. Arkusz 7 [246KB] 27. Arkusz 27 [2,9MB] 47. Arkusz 47
67. Arkusz 67
8. Arkusz 8 [1,1MB] 28. Arkusz 28 [3,6MB] 48. Arkusz 48
68. Arkusz 68
9. Arkusz 9 [2,5MB] 29. Arkusz 29 [3,9MB] 49. Arkusz 49
69. Arkusz 69
10. Arkusz 10 [4,8MB] 30. Arkusz 30 [2,4MB] 50. Arkusz 50
70. Arkusz 70
11. Arkusz 11 [2MB] 31. Arkusz 31 [2,5MB] 51. Arkusz 51
71. Arkusz 71
12. Arkusz 12 [1,5MB] 32. Arkusz 32 [2,6MB] 52. Arkusz 52
72. Arkusz 72
13. Arkusz 13 [2,2MB] 33. Arkusz 33 [5,5MB] 53. Arkusz 53
73. Arkusz 73
14. Arkusz 14 [2,6MB] 34. Arkusz 34 [1,2MB] 54. Arkusz 54
74. Arkusz 74
15. Arkusz 15 [3,6MB] 35. Arkusz 35 [2,6MB] 55. Arkusz 55
75. Arkusz 75
16. Arkusz 16 [1,3MB] 36. Arkusz 36 [2,4MB] 56. Arkusz 56
76. Arkusz 76
17. Arkusz 17 [1,8MB] 37. Arkusz 37 [1,6MB] 57. Arkusz 57
77. Arkusz 77
18. Arkusz 18 [3,5MB] 38. Arkusz 38 [2,3MB] 58. Arkusz 58
78. Arkusz 78
19. Arkusz 19 [4,3MB] 39. Arkusz 39 [2,2MB] 59. Arkusz 59
79. Arkusz 79
20. Arkusz 20 [2,9MB] 40. Arkusz 40 [3,9MB] 60. Arkusz 60 80. Arkusz 80
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY