Get Adobe Flash player

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Urząd Gminy Wąsewo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Włościański - Etap I

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyborowie - Etap I

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trynosy

Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I

Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek


 


 

Zamieszczono dnia 11.08.2017r.


Zamieszczono dnia 13.03.2018r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY