Get Adobe Flash player

Aktualności

Wybory samorządowe 2018 - 21 października 2018r.

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Serwis wybory2018.pkw.gov.pl

 

Informacje i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo z dnia 19 września 2018 roku - numery oraz granice obwodów głosowania

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na radnych oraz wójta przez Gminną Komisję Wyborczą

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia  11 września  2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia  11 września  2018r. - powołanie komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Wąsewo z dnia 3 września 2018r. - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo z dnia 22 sierpnia 2018r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery, liczba wybieranych radnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY