Get Adobe Flash player

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim zakończona

Gmina Wąsewo w miesiącu sierpniu br. zrealizowała zadanie p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c ul. Nowoleśna 6a 06-500 Mława. Całkowity koszt zadania wyniósł 61 593,10 zł (brutto). Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 48 900 zł. Otrzymanie wsparcia finansowego z WFOŚiGW pozwoliło nam zrealizować w/w inwestycję w pełnym zakresie.

<strong>„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”</strong>. <strong>„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”</strong>. <strong>„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”</strong>. <strong>„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”</strong>. <strong>„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”</strong>.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY