Get Adobe Flash player

Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo - relacja

Dnia 11 lutego 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo.

W debacie udział wzięli p. Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, p. Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, Insp. Andrzej Choromański – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej., asp. szt. Piotr Góralczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji, st. bryg. mgr inż. Józef Warchoł Komendant Państwowej Straży Pożarnej, p. Krzysztof Gałązka – Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo oraz Radni Rady Gminy, Dyrektor ZPO w Wąsewie, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Kierownicy Zakładów Pracy, Przedsiębiorcy, Sołtysi, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inni mieszkańcy gminy.

Debatę rozpoczął Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo powitał bardzo serdecznie zebranych, podziękował za tak liczne przybycie oraz poinformował, że debata została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji i ma na celu wymianę spostrzeżeń oraz przeanalizowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy omówił Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Piotr Góralczyk.

W dyskusji uczestnicy debaty poruszyli między innymi temat reorganizacji Komendy Powiatowej Policji, nadmiernego przekraczania prędkości, niekulturalnego zachowania się młodzieży, poprawy oznakowania dróg w miejscach najbardziej zagrożonych. Na pytania uczestników odpowiedzi udzielał insp. Andrzej Choromański Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Podsumowując debatę Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo podziękował wszystkim za współpracę i wyraził przekonanie, że ta wspólna wymiana informacji i spostrzeżeń przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy gdyż bezpieczeństwo mieszkańców to nasza wspólna i najważniejsza sprawa.

Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo, 11.02.2013r. Wąsewo

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY