Get Adobe Flash player

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 7 maja 2019 r.. na hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W rywalizacji udział wzięły drużyny ze szkół w Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Trynosach – Osiedle  i Wąsewie w kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI  oraz w kategorii szkoły podstawowe klasy VII-VIII i gimnazja ze szkół w Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim i Wąsewie .

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała komisja w składzie:

1. Józef Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,

2. Podinspektor Ewa Dmochowska -  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

3. Sierżant sztabowy Marzena Laczkowska – Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

4. Anna Marszał – inspektor ds. oświaty gminnej w Urzędzie Gminy Wąsewo,

Turniej podzielony był na dwie części teoretyczną (test) oraz praktyczną (jazda po torze przeszkód) zgodnie ze standardem OT BRD. Po podsumowaniu dwóch etapów turnieju klasyfikacja drużynowa przestawiała się następująco:

- kategoria I  szkoły podstawowe klasy IV - VI:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim,

II miejsce Szkoła Podstawowa w Wąsewie,

III miejsce Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych,

IV miejsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trynosach – Osiedle

- kategoria II  szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazja

I miejsce Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim,

II miejsce Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych,

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wąsewie.

Upominki, medale i dyplomy dla uczestników oraz puchary dla drużyn ufundował Wójt Gminy Wąsewo - Pan Rafał Kowalczyk. Gminę Wąsewo na etapie powiatowym  reprezentować będzie Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim: kat. I: Aleksandra Mieczkowska, Julia Pierzchanowska, Miłosz Zaremba i Szymon Zaremba oraz kat. II: Natalia Zaremba, Michał Kubat i Szymon Szczapa, wszystkich uczestników ze zwycięskich drużyn przygotowywała Pani Małgorzata Pawłowska nauczyciel PSP w Rząśniku Włościańskim.

Pan Dariusz Morawski – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie w imieniu Pana Wójta podziękował za udział uczestnikom i ich opiekunom, zwycięzcom życzył jak najlepszych wyników na eliminacjach powiatowych.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju składamy dyrekcji i nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Starostwu Powiatowemu, Członkom Komisji oraz nauczycielom przygotowującym zawodników.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacja powiatowych, które w tym roku odbędą się już w piątek 10 maja w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY