Get Adobe Flash player

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2020r.

Dnia 25 lutego 2020 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, kształtowanie umiejętności w zakresie ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Otwarcia turnieju oraz powitania uczestników, opiekunów oraz komisji sędziowskiej dokonał Pan Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZOG ZOSP RP w Wąsewie, Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej.

W turnieju udział wzięło 14 uczestników ze Szkół Podstawowych: Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Trynosach – Osiedle, Wąsewie. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała Komisja, której przewodniczył Dh Adam Kośnik – Komendant Gminny oraz członkowie: Dh Stanisław Kowalczyk – V-ce Przezs ZOG ZOSP RP w Wąsewie, Dh Marcin Kania – Sekretarz ZOG ZOSP RP, Dh Krzysztof Gałązka – Przewodniczący Komisji rewizyjnez ZOG ZOSP RP w Wąsewie. Po ocenie prac pisemnych do  etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej tj. kat. I uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i kat. II klasy VII-VIII szkoły podstawowej.
Zgodnie z regulaminem o finałowej klasyfikacji decydował etap ustny.
Ostateczna klasyfikacja  przedstawiała się następująco:

w I kategorii wiekowej:

I miejsce – Maja Stepnowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych,

II miejsce – Karolina Orłowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych,

III miejsce – Paulina Brzostek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim,

IV miejsce – Kornelia Szczapa – Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Trynosach-Osiedle,

V miejsce – Julia Zadroga – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica  w Wąsewie.

w II kategorii wiekowej:

I miejsce – Adam Michalik - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych

II miejsce – Grzegorz Pieńkowski - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych

III miejsce  – Wioletta Skoczeń - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim,

IV miejsce - Jakub Rytelewski - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica  w Wąsewie,

V miejsce – Jan Wielgus - Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Trynosach-Osiedle.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz upominki, zwycięzcom zaś wręczono nagrody rzeczowe, które tradycyjnie zostały ufundowane przez Pana Rafała Kowalczyka – Wójta Gminy Wąsewo.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Turnieju składamy Wójtowi Gminy Wąsewo, Komisji Konkursowej, pracownikom urzędu  a przede wszystkim nauczycielom przygotowującym zawodników.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom I i II miejsca obu kategorii, którzy będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych w dniu 13 marca 2020r.  w Ostrowi Mazowieckiej życzymy wysokich osiągnięć na kolejnych etapach.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY