Get Adobe Flash player

Gminne Zawody Sortowo-Pożarnicze po raz pierwszy z udziałem młodzieżowych drużyn pożarniczych

W niedzielę 6 lipca 2014 roku na stadionie przy GCSiR w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wąsewie przy udziale Urzędu Gminy Wąsewo, pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Głównego Sędziego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Druha Zbigniewa Wójcickiego.

W zawodach wzięło udział 8 drużyn męskich, 1 kobieca oraz 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności składającej się głównie z mieszkańców Gminy Wąsewo znaleźli się również zaproszeni goście: Pan Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski jednocześnie V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Anna Aldona Zalewska i Pan  Dariusz Morawski –Radni Rady Powiatu Ostrowskiego, Dh Stanisław Olbryś – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży w ZOP ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, Dh Kazimierz Podolak - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Młodszy brygadier Pan Janusz Iwanowski –  Komendant KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej, Młodszy brygadier Pan Leszek Falbowski –  Z-ca Komendanta KP PSP pełniący funkcję Sędziego Głównego Zawodów w kategorii dla dorosłych, Druh Zbigniew Wójcicki – Sędzia Główny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Pan Krzysztof Gałązka - Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo wraz z radnymi, Pan Roman Malicki Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Zawody rozpoczęła zbiórka podczas, której Komendant Gminny ZOSP w Wąsewie Druh Adam Kośnik zgłosił Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Druhowi Rafałowi Kowalczyk gotowość jednostek do uroczystego rozpoczęcia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Rozpoczynając rywalizację Wójt Gminy Wąsewo - Rafał Kowalczyk przypomniał podstawowe cele tego typu przedsięwzięć. podstawowym celem organizowania.
Przede wszystkim podkreślił, że zawody sportowo – pożarnicze ochotniczych straży pożarnych są przede wszystkim ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będącego w ich posiadaniu  sprzętu pożarniczego. Są również znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu, działalności i zaangażowania w poszczególnych miejscowościach, przypominają nam mieszkańcom, że są pośród nas osoby, które w razie potrzeby są gotowe i przygotowane aby ratować życie i mienie oraz w razie potrzeby  udzielić pomocy. Pan Wójt szczególnie gorąco powitał Prezesów jednostek OSP z terenu naszej gminy wraz z Druhami, a w szczególności Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które w tym roku zapoczątkowały w powiecie ostrowskim rywalizację MDP wg regulaminu CTIF.

Zaraz po uroczystym otwarciu rozpoczęła się sportowa rywalizacja, do której przystąpiły następujące jednostki:

OSP Brudki Stare

OSP Brzezienko

OSP Grądy

OSP Mokrylas

OSP Przyborowie 2 drużyny męska i żeńska

OSP Rząśnik Włościański

OSP Wąsewo

OSP Wysocze

oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy OSP Brudki Stare, Rząśnik Włościański oraz Wąsewo. Zawody zgodnie z regulaminem zostały przeprowadzane w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta.

Wszystkie biorące w zawodach udział drużyny ukończyły swoje konkurencje dostarczając przy tym wiele emocji. Poziom rywalizacji był wysoki, a różnice czasowe szczególnie wśród najlepszych drużyn niewielkie. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudzał występ Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, których w tym roku było już cztery. Młodzież mogła się sprawdzić podobnie jak dorośli podczas ćwiczenia bojowego jak również sztafety. Zawody zostały rozegrane i ocenione dzięki zapewnieniu przez Komendę Powiatową PSP komisji sędziowskiej, a w szczególności Sędziemu Głównemu Druhowi OSP Brok – Zbigniewowi Wójcickiemu. Publiczność obserwująca zmagania zawodników oraz uczestniczący w zawodach strażacy mogli posilić się grochówką zamówioną specjalnie na tę okazję przez Urząd Gminy Wąsewo.

Po zakończeniu konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych komisje przystąpiły do pracy. Po kilkuminutowej przerwie wszystko było jasne, klasyfikacja przedstawiała się następująco: w kat. mężczyźni: I miejsce  OSP Przyborowie, II miejsce OSP Wysocze, III miejsce – OSP Brudki Stare, w kategorii kobiety oczywiście I miejsce zdobyła OSP Przyborowie w kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w klasyfikacji dziewczęta zdobyła  drużyna reprezentująca OSP Wąsewo, II miejsce MDP przy OSP w Brudkach Starych, III miejsce drużyna z Rząśnika Włościańskiego w klasyfikacji chłopców I miejsce zajęła drużyna działająca przy OSP Brudki Stare.

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy, a drużyny zwycięskie otrzymały nagrody pieniężne. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali zwycięskim drużynom jak również wyrazili swoje uznanie za zorganizowanie eliminacji dla MDP oraz pogratulowali organizatorom bardzo dobrego przygotowania organizacyjnego zawodów oraz warunków w jakich mogły się one odbywać. Podkreślili również, że bardzo ważna jest rywalizacja ale przede wszystkim zachowanie się fair play ponieważ w działaniach jakie podejmują strażacy podczas akcji muszą opierać się na zaufaniu do drugiego człowieka. Wójt Gminy Wąsewo będąc jednocześnie prezesem ZOG ZOSP RP zamykając zawody złożył serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania rywalizacji, a więc pracownikom UG Wąsewo oraz jednostce OSP Wąsewo. W sposób osobisty druhom Adamowi Kośnikowi, Marcinowi Kania, opiekunom drużyn młodzieżowych Druhom Wojciechowi Pawłowskiemu, Andrzejowi Wójcikowi i Konradowi Zalewskiemu.

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY