Get Adobe Flash player

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja

W niedzielę 2 lipca 2017 roku na stadionie przy GCSiR  w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez ZOG ZOSP RP w Wąsewie przy udziale Urzędu Gminy i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. W zawodach wzięło udział 7 drużyn męskich, 2 kobiece.

Wśród zgromadzonej publiczności składającej się głównie z mieszkańców Gminy Wąsewo, której w tym roku  było mniej ponieważ pogoda była deszczowa znaleźli się zaproszeni goście: Pan  Dariusz Morawski–Radny Rady Powiatu Ostrowskiego, Druh Andrzej Wyszogrodzki –V-ce Prezes ZOW jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP, Druhowie Stanisław Kowalczyk i Kazimierz Podolak - V-ce Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,  mł. bryg. Leszek Falbowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Roman Malicki Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Po zbiórce dowódca zgrupowania Komendant Gminny ZOSP w Wąsewie Druh Adam Kośnik zgłosił Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP druhowi Rafałowi Kowalczyk gotowość jednostek do uroczystego rozpoczęcia zawodów.

Witając zgromadzonych gości Wójt Gminy Wąsewo - Rafał Kowalczyk powiedział:

Zawody sportowo – pożarnicze ochotniczych straży pożarnych są przede wszystkim ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków, są również znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu, działalności i zaangażowania w poszczególnych miejscowościach, przypominają nam mieszkańcom, że są pośród nas osoby które w razie potrzeby są gotowe i przygotowane aby ratować życie i mienie i udzielić pomocy.

W tym roku po raz drugi zawody odbywały się na jednakowych nowoczesnych motopompach, które zostały udostępnione z KP PSP w Ostrowi Maz. oraz OSP w Prostyni, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Zaraz po uroczystym otwarciu rozpoczęła się sportowa rywalizacja do której przystąpiły następujące jednostki:

OSP Brudki Stare

OSP Brzezienko

OSP Grądy

OSP Mokrylas

OSP Przyborowie 2 drużyny męska i żeńska

OSP Wąsewo

OSP Wysocze 2 drużyny męska i żeńska

Zawody zgodnie z regulaminem zostały przeprowadzane w dwóch konkurencjach:

1.      ćwiczenia bojowe

2.      sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami

Wszystkie biorące w zawodach udział drużyny ukończyły swoje konkurencje dostarczając przy tym wiele emocji. Po zakończeniu zawodów komisja sędziowska z sędzią głównym st. kapitanem Dariuszem Zadroga na czele przystąpiła do ustalenia wyników.

Po 10 minutowej przerwie wszystko już było jasne, w kategorii mężczyzn klasyfikacja była następująca:

I miejsce i główną nagrodę 500 zł zdobyła OSP Przyborowie

II miejsce i nagrodę 400 zł zdobyła OSP Wysocze

III miejsce i nagrodę 300 zł zdobyła OSP Wąsewo

w kategorii kobiet zwycięską drużyną została drużyna OSP Przyborowie i otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł, zaś OSP Wysocze zajęła drugie miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł. Na zakończenie Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo podziękował wszystkim za udział w zawodach oraz za pomoc w profesjonalnym przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia przedstawicielom KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej. Po wręczeniu dyplomów, pucharów oraz nagród pieniężnych głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali zwycięskim drużynom osiągniętych wyników, organizatorom zaś wzorowego przygotowania zawodów. Publiczność obserwująca zmagania zawodników oraz uczestniczący w zawodach strażacy mogli posilić się grochówką żołnierską zamówioną specjalnie na tę okazję przez Urząd Gminy Wąsewo. Wszystkim życzymy powodzenia i zapraszamy za rok.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2017 - relacja

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY