Get Adobe Flash player

Gminny etap konkursu OTWP w Wąsewie

Dnia 28 lutego 2019 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, kształtowanie umiejętności w zakresie ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Otwarcia turnieju oraz powitania uczestników, opiekunów oraz komisji sędziowskiej dokonał Pan Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZOG ZOSP RP w Wąsewie, Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej.

W turnieju udział wzięło 16 uczestników ze Szkół Podstawowych: Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Trynosach – Osiedle, Wąsewie oraz oddziałów klas gimnazjalnych w Wąsewie. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała Komisja, której przewodniczył młodszy brygadier Leszek Falbowski – Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,  sekretarzem był Adam Kośnik – Komendant Gminny oraz członkowie: Dh Marcin Kania – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Wąsewie oraz
Anna Marszał – pracownik Urzędu Gminy Wąsewo. Po ocenie prac pisemnych do  etapu ustnego zakwalifikowało się 3 uczestników w grupie I pierwszej oraz 5 osób
w grupie II. Zgodnie z regulaminem o finałowej klasyfikacji decydował etap ustny. Ostateczna klasyfikacja  przedstawiała się następująco:

w I kategorii wiekowej

I miejsce – Adam Michalik - Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych

II miejsce – Kornelia Szczapa – Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Trynosach-Osiedle

III miejsce  – Jan Wielgus – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trynosach - Osiedle

w II kategorii wiekowej

I miejsce – Bartosz Kosiński - Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych

II miejsce – Kinga Pazik - Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

III miejsce  – Paulina Prusik – Szkoła Podstawowa w Wąsewie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz cenne upominki, zwycięzcom zaś wręczono nagrody rzeczowe, które tradycyjnie zostały ufundowane przez Pana Rafała Kowalczyka – Wójta Gminy Wąsewo.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Turnieju składamy Komendantowi i Pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Wójtowi Gminy Wąsewo, Komisji Konkursowej, a przede wszystkim nauczycielom przygotowującym zawodników.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom I i II miejsca obu kategorii, którzy będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych w dniu  15 marca 2019 r.  w Ostrowi Mazowieckiej życzymy wysokich osiągnięć na kolejnych etapach.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY