Get Adobe Flash player

I sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

I Sesja zwołana została zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce na 19 listopada 2018 r. na godz. 1400.

Otwarcia Sesji oraz stwierdzenia prawomocności obrad dokonał obecny, najstarszy wiekiem Radny Senior – Tadeusz Łoniewski. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Teresa Dzierżanowska wręczyła Radnym Gminy Wąsewo i Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze. Wszyscy obecni radni złożyli uroczyste ślubowanie. Listę 15 radnych odczytał najmłodszy Radny – Tomasz Radomski. Radni przyjęli porządek obrad, który został zaproponowany przez komisarza wyborczego. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo. Zgodnie z obowiązującym prawem konieczne było powołanie Komisji Skrutacyjnej. W jej skład weszły zaproponowane przez radnych następujące osoby: Małgorzata Kalapeta, Krzysztof Gałązka i Andrzej Wójcik. Zgłoszono jednego kandydata do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania został nim Grzegorz Jaworski. Nowo wybrany Przewodniczący przejął dalsze prowadzenie sesji.

Kolejnym punktem wczorajszych obrad był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wąsewo. Zgłoszono dwie propozycje: Alinę Łoniewską oraz Huberta Gocłowskiego. Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym: 12 głosów zdobył Hubert Gocłowski, 3 głosy zdobyła Alina Łoniewska. W związku z powyższym stanowisko wiceprzewodniczącego  rady objął: Hubert Gocłowski.

Następnym punktem obrad było wybranie składów osobowych stałych komisji zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Wąsewo. Do poniżej wskazanych komisji zgłoszono:

KOMISJA SAMORZĄDU, PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I INTERWENCJI:

1) Kowalczyk Adam - przewodniczący komisji,

2) Konopka Piotr - zastępca przewodniczącego komisji,

3) Jaworski Grzegorz - członek komisji,

4) Kalapeta Małgorzata - członek komisji,

5) Łoniewski Tadeusz - członek komisji,

6) Piskowski Piotr - członek komisji.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PLANOWANIA I FINANSÓW:

1) Bąk Tadeusz - przewodniczący komisji,

2) Wójcik Andrzej - zastępca przewodniczącego komisji,

3) Gocłowski Hubert - członek komisji,

4) Kowalczyk Adam - członek komisji,

5) Kowalczyk Anna Jolanta - członek komisji,

6) Łoniewska Alina - członek komisji,

7) Rybak - Kazimierczyk Barbara - członek komisji,

8) Zaremba Ewa - członek komisji.

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I RZEMIOSŁA:

1) Piskowski Piotr - przewodniczący komisji,

2) Łoniewski Tadeusz - zastępca przewodniczącego komisji,

3) Jaworski Grzegorz - członek komisji,

4) Kowalczyk Adam - członek komisji,

5) Łoniewska Alina - członek komisji,

6) Radomski Tomasz - członek komisji,

7) Rybak - Kazimierczyk Barbara - członek komisji.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH:

1) Kalapeta Małgorzata - przewodniczący komisji,

2) Radomski Tomasz - zastępca przewodniczącego komisji,

3) Gałązka Krzysztof - członek komisji,

4) Kowalczyk Anna Jolanta - członek komisji,

5) Łoniewska Alina - członek komisji,

6) Zaremba Ewa - członek komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1)    Piskowski Piotr - przewodniczący Komisji,

2)    Konopka Piotr - zastępca przewodniczącego Komisji,

3)    Bąk Tadeusz - członek Komisji,

4)    Rybak - Kazimierczyk Barbara - członek Komisji.

KOMISJA REWIZYJNA

1)    Kowalczyk Anna Jolanta - przewodniczący Komisji,

2)    Bąk Tadeusz - zastępca przewodniczącego Komisji,

3)    Łoniewski Tadeusz - członek Komisji,

4)    Piskowski Piotr - członek Komisji,

5)    Zaremba Ewa - członek Komisji.

Następnym punktem porządku obrad było ślubowanie nowego Wójta Gminy Wąsewo  – Rafała Józefa Kowalczyka na kolejną kadencję 2018-2023. Rada Gminy ustaliła wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta.

Po ślubowaniu Wójt złożył ustne sprawozdanie o stanie Gminy za poprzednią kadencję 2014-2018. Natomiast na zakończenie obrad pogratulował nowym radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy Wąsewo, Wiceprzewodniczącemu oraz członkom komisji. Rafał Kowalczyk podziękował także wyborcom, którzy obdarzyli go zaufaniem, powierzając funkcję Wójta Gminy Wąsewo na kolejne 5 lat.

W końcowej części sesji głos zabrali przybyli goście: obecni i byli radni powiatowi, Dyrektor ZPO w Wąsewie, Prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie, Prezes GS SCH w Wąsewie, składając gratulacje włodarzowi gminy i radnym.

Na tym obrady I Sesji Rady Gminy Wąsewo VIII kadencji 2018-2023 zakończyły się.

RADĘ GMINY WĄSEWO tworzą:

Krzysztof Gałązka - wybrany w okręgu nr 1 obejmującym swoim zasięgiem Wąsewo ul. Goworowska, Zastawska, Ostrowska;

Małgorzata Kalapeta - wybrana w okręgu nr 2 obejmującym swoim zasięgiem: Wąsewo, ul. Armii Krajowej, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Pl. im. Ks. M. Kłobukowskiego, Szkolna;

Adam Kowalczyk - wybrany w okręgu nr 3 obejmującym swoim zasięgiem: Brzezienko, Króle;

Hubert Gocłowski - wybrany w okręgu nr 4 obejmującym swoim zasięgiem: Bartosy, Rososz, Mokrylas;

Piotr Piskowski - wybrany w okręgu nr 5 obejmującym swoim zasięgiem: Wąsewo Kolonia, Wysocze;

Tadeusz Bąk - wybrany w okręgu nr 6 obejmującym swoim zasięgiem: Zastawie, Ulasek;

Andrzej Wójcik - wybrany w okręgu nr 7 obejmującym swoim zasięgiem: Brudki Stare;

Piotr Konopka - wybrany w okręgu nr 8 obejmującym swoim zasięgiem: Przedświt, Majdan Suski;

Tadeusz Łoniewski - wybrany w okręgu nr 9 obejmującym swoim zasięgiem: Brudki Nowe, Wąsewo-Lachowiec, Bagatele, Rząśnik Majdan;

Ewa Zaremba - wybrana w okręgu nr 10 obejmującym swoim zasięgiem: Dalekie, Rząśnik Włościański, Rynek;

Anna Jolanta Kowalczyk - wybrana w okręgu nr 11 obejmującym swoim zasięgiem: Choiny, Grądy;

Alina Łoniewska - wybrana w okręgu nr 12 obejmującym swoim zasięgiem: Rząśnik Szlachecki, Jarząbka, Ruda, Grębki;

Tomasz Radomski - wybrany w okręgu nr 13 obejmującym swoim zasięgiem: Trynosy-Osiedle;

Barbara Kazimierczyk-Rybak - wybrana w okręgu nr 14 obejmującym swoim zasięgiem: Przyborowie, Czesin;

Grzegorz Jaworski - wybrany w okręgu nr 15 obejmującym swoim zasięgiem: Zgorzałowo, Trynosy, Modlinek.

 

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY