Get Adobe Flash player

Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik

10 czerwca 2017 roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Janina Kusik mieszkanka gminy Wąsewo.

Z tej okazji dniu 12 czerwca br. z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja z instytucji administracji publicznej: Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, Pan Andrzej Jastrzębski Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Pracownik Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatury w Ostrołęce, Pan Roman Szewczyk Kierownik PT KRUS w Ostrołęce, Pani Beata Ponichtera - Kierownik PT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pani Cecylia Bartczak Z-ca kierownika USC w Wąsewie, którzy w setną rocznicę złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, życzliwości ze strony najbliższych osób oraz sił i wytrwałości, aby doczekać kolejnych jubileuszy. Do życzeń dołączono wiązanki kwiatów oraz upominki. Ponadto przedstawiciel Wojewody odczytał list od Premier Rządu RP Pani Beaty Szydło, a przedstawiciel KRUS odczytał decyzję o przyznaniu przez KRUS comiesięcznego dodatku pieniężnego z racji osiągniętego wieku. Pani Janina Kusik wychowała 4-ro dzieci doczekała 9-wnuków, 17- prawnuków.

Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem jej sprawności intelektualnej i fizycznej. Nasza Jubilatka przeżyła cały wiek polskiej historii, była świadkiem wielu przemian ustrojowych i społecznych. Jej długie życie jest skarbnicą wiedzy dla kilku pokoleń Polaków.

Dla Pani Janiny przybycie tak wielu gości było miłym zaskoczeniem, a zarazem wielkim przeżyciem. Była bardzo wzruszona i niezwykle ożywiona. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i jubileuszowym torcie.

Cecylia Bartczak

Z-ca Kierownika USC

 

 

Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY