Get Adobe Flash player

Jubileusz 50 lecia istnienia OSP Brudki Stare i wręczenie sztandaru jednostce

Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę 22 czerwca 2014 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych. Bogaty program zgodny z ceremoniałem związku OSP rozpoczął się mszą świętą, którą celebrował i słowo Boże wygłosił ks. kan. Piotr Kapelański - Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej.

W trakcie mszy świętej  nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po nabożeństwie pododdziały OSP przemieściły się na plac przed remizę w Brudkach Starych, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii związanej z przekazaniem sztandaru oraz świętowania 50 lecia naszej straży.

Otwarcia uroczystości dokonał Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który przywitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz sympatyków straży. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Marian Krupiński – Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, dh Andrzej Wyszogrodzki – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Jerzy Maciak – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, Danuta Bodzek – przedstawiciel komisji ds. działalności finansowo-gospodarczej ZGZ OSP RP, Beata Ponichtera – Kierownik Biura Terenowego KRUS w Ostrowi Mazowieckiej, dh mł. bryg. Janusz Iwanowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej. Radni powiatu Ostrowskiego: Anna Aldona Zalewska, Dariusz Morawski. Radni Rady Gminy Wąsewo na czele z Krzysztofem Gałązką – Przewodniczącym, dyrektorzy szkół, prezesi miejscowych zakładów pracy, sponsorzy, zaproszeni goście oraz sympatycy straży.

Kolejnym punktem programu było przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych. Akt nadania odczytał Druh Andrzej Wyszogrodzki. Uroczystego przekazania sztandaru dokonała w imieniu fundatorów Przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Danuta Anna Bodzek, który zgodnie z ceremoniałem przyjął Druh Andrzej Wyszogrodzki Prezes ZOW ZOSP RP w asyście Druhów Jerzego Maciaka Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP i Rafała Kowalczyka Prezesa ZOG ZOSP RP, następnie przekazując go Druhowi Andrzejowi Wójcikowi – Prezesowi OSP Brudki Stare.

Niezwykle miłym akcentem była dekoracja sztandaru Srebrnym Znakiem Związku OSP RP – dekoracji dokonali Druh Andrzej Wyszogrodzki w asyście Druhów Jerzego Maciaka oraz Rafała Kowalczyka.

W dalszej kolejności odbyła się dekoracja zasłużonych członków organizacji, odznaczeniami związkowymi.

Prezydium ZG ZOSP RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Druhowi Stefanowi Szatkowskiemu.

Prezydium Związku Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego wyróżniło:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Druha Rafała Kowalczyka

Kazimierza Kowalskiego

Tadeusza Matusiaka

Marcina Henryka Dziarskiego

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Druha Jana Radeckiego

Druha Jana Kanię

Druha Waldemara Kusik

Druha Dariusza Dziarskiego

Druha Andrzeja Kazimierczyka

Danutę Bodzek

Brązowym  Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Druha Andrzeja Wójcika

Druha Pawła Wójcika

Druha Ireneusza Zduniaka

Druha Andrzeja Sośnickiego

Druha Mieczysława Kozłowskiego

Waldemara Brylaka

Iwonę Krupińską

Teresę Dziarską

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadało odznakę WZOROWY STRAŻAK następującym Druhom:

Łukaszowi Dziarskiemu

Januszowi Kowalczykowi

Edwinowi Kusik

Krystianowi Kusik

Jerzemu Sot

Krystianowi Sot

W imieniu odznaczonych głos zabrał Druh Rafał Kowalczyk, który podziękował za uznania wnioskującym i przyznania odznaczeń.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście życząc naszym strażakom wszystkiego najlepszego i dziękowali za ich bezinteresowną pomoc ludziom oraz wręczali symboliczne upominki i pamiątki.

Po przemówieniach Dowódca Uroczystości Arkadiusz Szczesny złożył raport o zakończeniu apelu po czym wszyscy zaproszeni oraz brać strażacka przeszli do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych na poczęstunek.

Ostatnią odsłoną niedzielnych uroczystości była zabawa taneczna. Przy dźwiękach zespołu „APLAUZ” z Komorowa miejscowa społeczność i zaproszeni goście wyśmienicie bawili się na parkiecie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, których praca i zaangażowanie pomogły zorganizować i przygotować całą uroczystość. A są to: Anna Danuta Bodzek, GLASS P O, ks. kan. Leszek Rukat – Proboszcz parafii pw. NNMP w Wąsewie, Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, Gałązka Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy, Waldemar Brylak wraz z małżonką, Mirosława Rosińska Dyrektor Szkoły w Brudkach St. wraz ze społecznością szkolną,  Aldona Anna Zalewska, Roman Malicki Dyrektor ZPO w Wąsewie, ZBYCHOTRANS Zbigniew Zając, KOW BUD Beata i Zbigniew Kowalczyk, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Wąsewie, Bank Spółdzielczy w Wąsewie, Ewa i Jarosław Krupiński, Rafał Kowalczyk, Marcin Radecki, Anna i Tadeusz Marszał, Marta i Maciej Kusik, Wioleta i Robert Wierzbowscy, Marta i Andrzej Wójcik, Iwona i Stanisław Krupińscy, Cecylia i Wiesław Bartczak, Hanna i Jerzy Sot, Piotr Krupiński, Ludwika i Eugeniusz Pogorzelscy, Alicja i Tomasz Chełstowscy, Sylwia i Paweł Wójcik, Barbara i Dariusz Krupińscy, społeczność lokalna i druhowie OSP w Brudkach Starych oraz Ochotnicze Straże Pożarne: Brzezienko, Przyborowie, Rząśnik Włościański  i Wąsewo.

 

 

W imieniu organizatorów dh Andrzej Wójcik

Prezes OSP Brudki Stare

Zdjęcia z uroczystości:


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY