Get Adobe Flash player

Nowa inwestycja drogowa w naszej gminie

20 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy Wąsewo podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50”.

Ze strony Województwa Mazowieckiego umowę  podpisała Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu, a ze strony Beneficjenta Wójt Gminy Rafał Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Budniak.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu: 1.247.674,01 zł.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1.214.807,60 zł

Wartość dofinansowania z EFRR – 85% tj. 1.032.586,46 zł

Planowana do przebudowy nawierzchnia drogi gminnej Brudki Stare rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Wąsewo-Czerwin w kierunku drogi krajowej nr 60 przez całą miejscowość o długości 1+818,50 km. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 października 2013r.

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Piszą o tym:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>” Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>” Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>” Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>” Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>” Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „<strong>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50</strong>”

Filmy: www.kurier-w.pl

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY