Get Adobe Flash player

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Aleksandra Kuleszy

Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska podjęło trud zorganizowania uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Aleksandra Kuleszy żołnierza ZWZ, AK, AKO, Zastępcę Prezesa WiN Obwodu Ostów Mazowiecka "OTYLIA", uczestnika akcji "Burza". Wydarzenie odbyło się 29 września 2017r. o godz. 10.00 we wsi Ruda gm.Wąsewo.

W uroczystości udział wzięli: ks. kmdr  Janusz Bąk kapelan WiN, Ks. Jarosław Kulesza- kuzyn Aleksandra Kuleszy, przedstawiciel parlamentu Pan  Senator RP Robert Mamątow,    Radca Szefa Urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan Jan Sroka, przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska - płk w st. spocz. Zbigniew Zieliński i ppłk w st. spocz. Mieczysław Orzełek,  Panie i Panowie samorządowcy  na czele z Panią Urszulą Wołosiewicz V-ce Starostą Ostrowskim,  Pan Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Pani Aneta Kowalewska Z-ca Burmistrza Miasta Wyszkowa, Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, radni powiatowi i gminni, żołnierze i funkcjonariusze na czele z Panem mjr. Andrzejem Komorowskim, brygadierem Januszem Iwanowskim i podinspektorem Mirosławem Olszewskim, Panowie leśnicy na czele z Panem Piotrem Uścian-Szaciłowskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka i Panem Wojciechem Kwiatkowskim- Nadleśniczym Nadleśnictwo Wyszków, przedstawiciele Zrzeszenia Wolności i Niezawiłości Zarządu  Obwodu Warszawa na czele z panem Ppłk Waldemarem Kruszyńskim, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP - Oddział Ostrów Mazowiecka na czele z Panem Jerzym Trojanowskim- Pułkownikiem Związku, przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych  Okręgu Łomża na czele z Panem Dariuszem Syrnickim - Sekretarzem Okręgu, druhny i druhowie strażacy i harcerze, przedstawiciele mediów Pani Ewa Mamińską z ekipą TVP Warszawa, Pan Mieczysław Bubrzycki z Tygodnika Ostrołęckiego i Pan Piotr Trentowski z Radia Nadzieja, przedstawiciele IPN Oddział Warszawa na czele z panem Dr Dariuszem Gałaszewskim Naczelnikiem Biura Edukacji Narodowej w Warszawie, przedstawiciele Muzeum- Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Jerzy Kurstak z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, młodzież szkolna wraz z Dyrektorami Szkół  oraz inni przybyli goście.

Współorganizatorami uroczystości w Rudzie byli:
- Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka,

- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie,

- Gmina Wąsewo,

- Miasto Ostów Mazowiecka

- Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej,

- Muzeum żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce,

- Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Cezary Pałubiński

Prezes Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska

Piszą o nas:

Tygodnik Ostrołęcki

http://www.to.com.pl/wiadomosci/ostrow-mazowiecka/a/tablica-w-rudzie-upamietnia-ppor-aleksandra-kulesze-zdjecia,12535314/

KURIER-W

http://www.kurier-w.pl/odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-ppor-aleksandra-kulesze/

Gazeta Polska codziennie

http://gpcodziennie.pl/69402-czescichwalakrysi.html

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY