Get Adobe Flash player

Relacja z Wieczoru Niepodległościowego

100 lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Spotkaliśmy się na uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności, z okazji  100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

WOLNOŚĆ – OJCZYZNA – NIEPODLEGŁOŚĆ to wielkie i zobowiązujące słowa. Czy można je przywołać i zrozumieć ich sens śpiewając pieśni i piosenki?

PIOSENKA jest WIELKIM i jednocześnie małym CUDEM choć na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego – parę zwrotek i melodia – a naprawdę jest opowieścią o czasach w których powstała, jest wspomnieniem swych twórców, ich losów i uczuć, jest świadkiem i uczestnikiem wydarzeń, z których powstaje HISTORIA.

PIOSENKA daje radość i otuchę, energię i ukojenie jest pocieszeniem i hasłem do działania łączy we wspólnym, zgodnym chórze osoby sobie bliskie i zupełnie nieznajome. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie niczym skarb i najmilsza pamiątka! Piosenka łączy nas wszystkich – tych obecnych z tymi, którzy byli tu kiedyś, przed nami. Oni przeminęli – pozostały piosenki.

Dziękujemy wszystkim szkołom z terenu gminy Wąsewo oraz Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt "Świtanki", że włączyły się w realizację programu uroczystości.

Dziękujemy szczególnie publiczności i gościom, że byliście i że ten wieczór mogliśmy spędzić RAZEM!

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „KULTURA dla wszystkich” dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY