Get Adobe Flash player

Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

W dniu 14 maja 2017 r. odbyła się uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przed remizą OSP skąd wszyscy w szyku w takt Orkiestry Darmanista z Brańszczyka pod batutą Kapelmistrza Dariusza Pieńkosa przemaszerowali do miejscowego kościoła. Uroczystej Mszy Świętej w intencji strażaków przewodniczył ks. Leszek Rukat – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie w koncelebrze uczestniczył także ksiądz Józef Kacperski – proboszcz parafii Kunin, jednocześnie Prezes OSP Kunin. W uroczystej homilii  ksiądz proboszcz przywołał  postać św. Floriana-patrona strażaków oraz w bardzo podniosłych słowach przedstawił istotę działań i zasługi Ochotniczych Straży Pożarnych dla Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na parking przy kościele gdzie odbył się uroczysty apel poprzedzony złożeniem meldunku i podniesieniem flagi państwowej.

Otwarcia uroczystości dokonał Pan Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Maz. pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który przywitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz sympatyków straży. W uroczystościach m.in. udział wzięli:

Druh Andrzej Wyszogrodzki – Prezes ZOP ZOSP RP

Pan Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Maz.

Pan Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pan Mirosław Augustyniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pan Krzysztof Hoffmann – brygadier w stanie spoczynku, poprzedni komendant powiatowy PSP w Ostrowi Maz.

Pan Grzegorz Nadratowski – Radny Rady Powiatu Ostrowskiego

Pan Dariusz Morawski – Radny Rady Powiatu Ostrowskiego

Pani Maria Mścichowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Pan Stanisław Olbryś – członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Pan Marek Kaczmarczyk – dzielnicowy Gminy Wąsewo

Pan Jacek Murawski – Wójt Gminy Nur

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna

Radni Rady Gminy Wąsewo na czele z Panem Krzysztofem Gałązką – Przewodniczącym, dyrektorzy szkół, prezesi miejscowych zakładów pracy, sponsorzy, zaproszeni goście oraz sympatycy straży.

Podczas swojego przemówienia Wójt zwrócił się bezpośrednio do strażaków wyrażając wielki szacunek i uznanie dla ich bezinteresownej służby na rzecz ludzi. Następnie głos zabrał Druh Piotr Pazik - Prezes OSP Wąsewo, który przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP Wąsewo.

Kolejnym punktem programu było wyświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA, wyprodukowanego przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielsko-Białej dla OSP Wąsewo, którego dokonali ks. Leszek Rukat oraz ks. Józef Kacperski.

Następnie przekazano kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego samochodu naczelnikowi OSP dh Adamowi Kośnik, który następnie przekazał kierowcy dh Marcinowi Kania, po chwili nastąpiła prezentacja samochodu.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali  i odznaczeń dla członków OSP.

Prezydium ZG ZOSP RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Druhnie Elżbiecie Puścian.

Prezydium ZOW woj. mazowieckiego wyróżniło:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa druhów z OSP Wąsewo

- Wojciecha Durkę

- Jana Garwackiego

- Krzysztofa Kacprzyka

- Adama Kośnika

- Piotra Pazika

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa osoby cywilne za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

Panią Annę Marszał,

oraz druhów z :

OSP Wąsewo

- Roberta Karpińskiego

- Pawła Pazika

- Adama Rychlika

- Stanisława Skarzyńskiego

- Kazimierza Szczechurę

OSP Przyborowie

- Roberta Głębockiego

- Tomasza Sikorę.

Brązowym  Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa  osoby cywilne za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Panią Martę Wójcik

oraz druhów z :

OSP Wąsewo :

- Pawła Bobińskiego

- Mariusza Budniaka

- Marcina Kania

- Grzegorza Marszała

- Rafała Prusika

- Leszka Skrzecza

OSP Brudki Stare:

-Krystiana Sot

Druhny i druhów z OSP Przyborowie:

- Natalię Ambroziak

- Sylwię Kazimierczyk

- Katarzynę Michalską

- Agnieszkę Pyśk

- Edytę Pyśk

- Arkadiusza Olszewskiego

- Michała Olszewskiego

- Grzegorza Pyśk

- Michała Samsel

Odznaką Strażak Wzorowy druhów:

z OSP Wąsewo:

- Damiana Gałązkę

- Piotra Łysiuka

- Aleksandra Orłowskiego

- Dominika Orłowskiego

- Tomasza Podolaka

- Mateusza Rychlika

- Adama Szczucińskiego

z OSP Brudki Stare:

-Krzysztofa Podrażka

-Patryka Sot

-Dariusza Żebrowski

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił  imiennymi dyplomami uznania najbardziej zasłużonych członków OSP, którzy szczególnie wyróżnili się oraz przyczynili się do rozwoju jednostki:

- Teresa Szatanek

- Rafał Kowalczyk

- Adam Kośnik

- Piotr Pazik

- Tadeusz Marszał

- Marcin Kania

- Anna Marszał

- Marta Wójcik

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękowała druhna Elżbieta Puścian.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście: Dh Andrzej Wyszogrodzki – Wiceprezes ZOW ZOSP RP, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panowie Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, Brygadier Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Wszyscy podkreślali jak bardzo ważną rolę odgrywają ochotnicze straże pożarne, gratulowali Panu Wójtowi realizacji przedsięwzięcia jakim był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przy tak dużym dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych.

Na zakończenie pozostawiono jeszcze jedną miłą niespodziankę. OSP Wąsewo przekazała dotychczas używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes 1019 GBA 3/16 Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych. Na zakończenie druh Jarosław Goca złożył meldunek druhowi Andrzejowi Wyszogrodzkiemu
o zakończeniu uroczystości.

Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka Uroczystość wyświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąsewo połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY