Get Adobe Flash player

XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja

Dnia 6 marca 2018 r. Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, kształtowanie umiejętności w zakresie ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Otwarcia turnieju oraz powitania uczestników , opiekunów oraz komisji sędziowskiej dokonał Pan Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZOG ZOSP RP w Wąsewie, Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej.

W turnieju udział wzięło 14 uczestników ze Szkół Podstawowych Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Trynosach – Osiedle  i Wąsewie.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała Komisja, której przewodniczył Adam Kośnik –Komendant Gminny, sekretarzem był Stanisław Kowalczyk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie oraz członkowie: Dh Wacław Sobotka i Dh Marcin Kania Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie. Po ocenie prac pisemnych do  etapu ustnego zakwalifikowało się po 3 uczestników w  I kategorii szkoły podstawowe i II kategorii szkoły podstawowe kl. VII i gimnazja kl. II i III. Zgodnie z regulaminem o finałowej klasyfikacji decydował etap ustny. Ostateczna klasyfikacja  przedstawiała się następująco:

w I kategorii wiekowej (szkoły podstawowe)

I miejsce–Wioletta Skoczeń - Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

II miejsce–Jan Wielgus – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trynosach-Osiedle

III miejsce–Mikołaj Cichowski - Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

w II kategorii wiekowej (szkoły podstawowe kl. VII gimnazjum kl. II i III)

I miejsce –  Kinga Pazik –Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

II miejsce – Natalia Skoczeń – Szkoła Podstawowa w Wąsewie  oddziały klas gimnazjalnych

III miejsce – Bartosz Kosiński - Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz upominki, zwycięzcom zaś wręczono nagrody rzeczowe, które tradycyjnie zostały ufundowane przez Pana Rafała Kowalczyka – Wójta Gminy Wąsewo.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju składamy Komisji Konkursowej oraz nauczycielom przygotowującym zawodników.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się  15 marca 2018 roku w Ostrowi Mazowieckiej.

 

XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja XLI  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - relacja

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY