Get Adobe Flash player

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Plenerowy Gminny Punkt Spisowy

Wójt Gminy Wąsewo, jako Gminny Komisarz Spisowy, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo, którzy jeszcze nie zdążyli dopełnić obowiązku spisowego, do skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Gminy Wąsewo w Plenerowym Gminnym Punkcie Spisowym zlokalizowanym na boisku gminnym w Wąsewie w dniu 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) w godz. 14.00-18.00 podczas XII Dożynek Gminno-Parafialnych.

Do wypełnienia ankiet spisowych metodą samospisu internetowego niezbędny jest PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Do dyspozycji naszych mieszkańców przygotowane zostanie stanowisko do samospisu, przy wsparciu pracownika Urzędu.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości spełnienia obowiązku spisowego.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY