Get Adobe Flash player

Ochrona Środowiska

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć dachowych na terenie gminy Wąsewo - 2021 r

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć dachowych na terenie gminy Wąsewo - 2021 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29 899,80 zł."

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2019 roku - II

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Wąsewo - 2019 r." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 000,00 zł.

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2019 roku

"Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 000,00 zł"

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2018 roku

"Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 525,36 zł"

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2017 roku

"Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2017 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23 558,60 zł"

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Wąsewo w 2017 roku

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Wąsewo w 2017 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5.000,00 zł.

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2016 roku

„Usunięcie azbestu z terenu gminy Wąsewo w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 739,07zł ”.

 

Druki do pobrania

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Plan Gopodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY