Get Adobe Flash player

Ochrona Środowiska

Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2013 roku

Informujemy, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2013 roku” odebrano i przekazano do utylizacji zdemontowane wyroby zawierające azbest z 29 nieruchomości z powierzchni 5823,63 m2.

Więcej…

 

Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo

„Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 26 460,00 zł.”

 

Stan Środowiska w województwie mazowieckim w 2011r.

Stan Środowiska w województwie mazowieckim w 2011r.

 

Inwestycje dofinansowane z WFOŚiGW

wfosigw

- Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 59.623,20zł.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY