Get Adobe Flash player

Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2014 roku - informacja

Informujemy, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2014 roku” odebrano i przekazano do utylizacji zdemontowane wyroby zawierające azbest z 34 nieruchomości z powierzchni 5280 m2.

Łącznie z terenu Gminy Wąsewo w 2014 roku usunięto 66 Mg wyrobów zawierających azbest. Wymienione wyżej zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 20.757,00 zł.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY