Get Adobe Flash player

Nabór wniosków do WFOŚiGW

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach powyższego kalendarium zaplanowano poniższe nabory wniosków dla osób indywidualnych:

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 7.500zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla przepustowości 5-7,5m3/d)  - rozpoczęcie naboru 15 marca 2013 r.

2. Program ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji - możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 20.000,00 zł)  - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie

przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko - groszek). W przypadku zadań polegających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc instalowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW  - rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2013 r.

3. Program zakupu i montażu kolektorów słonecznych - możliwość uzyskania do 45% dotacji (maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów nie więcej niż 15.000 zł)  - nabór wniosków rozpoczął się 4 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. powyższych programów, druki wniosków, wykaz załączników znajdują się na stronie internetowej Funduszu:

http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013

 

Informacji udziela również:

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-400 Ostrołęka

tel. (29) 760 03 32, fax (23) 760 83 50

Obsługuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY